Produkty

Plastové výrobky

Největší dodavatelé plastů znají dopad svých výrobků na životní prostředí a snaží se s tím něco dělat a použité plastové obaly recyklovat, tzn. opakovaně z nich vyrábět použitelné výrobky.

odpadky a odpadní kontejner.jpg

Na životní prostředí má negativní vliv spousta faktorů, bohužel nejhorším z nich jsou právě výrobky ze syntetických materiálů, které se nedokáží rozložit ani za několik stovek let, jak tomu bývá u materiálů přírodních. Nejenom, že se hromadí ve velkém množství na pevnině, ale bohužel je jimi zamořován i oceán (statistiky uvádí více jak sedm milionu tun během dvanácti měsíců). Pro představu takto zamořené místo v moři svou rozlohou odpovídá čtyřnásobku současného území Spolkové republiky Německo.

To vše je jedním z hlavních faktorů, proč se společnosti vyrábějící plastové výrobky snaží o jejich maximální zpětné využití. Tomuto trendu je, díky bohu, nakloněno stále větší množství průmyslových závodů.
plastové láhve a rybářská síť.jpg

Rozdíl mezi čirými a barevnými plasty

Je zjištěno, že lépe se recyklují průhledné plastové výrobky, s těmi barevnými je to složitější. Pro zjednodušení třídění se používají, nám dobře známé, čárové kódy. To umožňuje třídění plastů na linkách, což je samozřejmě rychlý a hlavně efektivní proces.

Jedna z nejmenovaných německých firem si dala jako svůj cíl, že do dvou let sníží plastový odpad o třicet procent.

Všechna tato patření vedou k jednomu jedinému cíli a tím je ochrana životního prostředí, konkrétně to znamená, že by se mělo zamezit růstu skládek s plastovými výrobky, naopak by se tento plastový odpad měl znovu vracet do výroby. Jen pro orientaci, v číslech to je téměř stoprocentní recyklace, dvacet procent by se mělo objevit znovu ve formě energie a zbylá procenta spatří světlo světa jako nové výrobky. Aby tohoto výsledku bylo co nejdříve dosaženo, jsou za tímto účelem investovány částky v řádech miliard dolarů. Za záchranu životního prostředí pro další generace to přeci stojí.