Podnikání

Ty zpropadené prodlužovací šňůry

Máte-li v bytě či v domě provedenou kompletní rekonstrukci elektroinstalace, např. ze starého hliníkového vedení do měděných vodičů, může to zdánlivě budit zdání, že máte k dispozici naprosto zabezpečený systém, který vás nemůže ohrozit na životě ani na majetkové újmě. To sice může být pravda, ale do hry tu vstupuje tzv. lidský faktor. Někteří z vás si možná vybaví film s Jean Paul Belmondem s názvem „Bezva finta“ z roku 1985, kde se o tom „zatraceném lidském faktoru“ důkladně zmiňuje.

elektrikářské nářadí

Lidský faktor je jev, který může produkovat neočekávané výsledky v podobě některých voleb, naprosto nevhodných a neslučitelných se zdravým selským rozumem. Jinými slovy, někteří lidé jsou schopni ve svém bytě napáchat tolik škody, i když je po technické stránce takřka dokonalý.

revize elektro

Zpropadené prodlužovací šňůryrevize elektro revize-elektro-revtech.cz v bytech nekontrolují pouze obvody samotných rozvodů a jejich koncové prvky, jako jsou zásuvky a vypínače, předmětem revizí bývají i domácí spotřebiče, elektrické nářadí a také příslušenství. Tam patří např. zásuvkové rozdvojky a prodlužovací šňůry. I přesto, že jste si koupili šňůru certifikovanou a skutečně bezpečnou, zapracuje tu v plné síle lidský faktor a dějí se věci! Například položíte šňůru pod psací stůl a nevšimnete si, že na ní stojí jedna z bočních opěrných hran. Anebo ji ponecháte volně pod postelí a tam ji začne hryzat váš pes.

Prodlužovací šňůry se také občas skřípnou do dveří, přivřou do okna, zalomí do ostrého úhlu, anebo, jsou-li tažené pod kobercem, se na ně položí nějaký těžký předmět, třeba klavír.

Obnažená izolační vrstva prodlužovacích šňůr může být příčinou požáru, kdy tu dojde ke vzniku elektrického oblouku, a plamen snadno přeskočí na hořlavý materiál v okolí. Anebo se po takové šňůře projdete bosou nohou, uchopíte ji do ruky a bude to váš poslední úchop v životě.