Produkty

Produkty lidí

Je docela jasné, co je produktem všech lidí. Je to odpad. Denně ho vyprodukujeme tuny. Netýká se to jenom domácností, ale i firem a továren. V tomto článku se dozvíte jak se s tímto nevyžádaným produktem vypořádat, jak jím co nejméně poškozovat přírodu – jak ho ekologicky likvidovat.
V dnešní době většina odpadu končí na skládkách, které nejsou vůbec ekologické, a ničí životní prostředí. Navíc z nich není žádný užitek, nepříjemně zapáchají a v krajině nepůsobí hezky.
Odpad třídíme do barevných kontejnerů.
Další možností, jak se komunální odpad likviduje, je energetické využití. Spálí se ve spalovně. Může se vám zdát, že spalovna vypouští do ovzduší plno skleníkových plynů, ale není tomu tak. Každá spalovna musí dodržovat přísné emisní limity. Produkce skleníkových plynů spalovnami je mnohonásobně menší než jejich množství unikající do ovzduší díky dopravě.

Jak to mohu ovlivnit?

Tato otázka je velmi důležitá, protože to, co po nás zůstává, může ovlivnit každý. První věc, kterou byste měli začít, je třídění odpadu. Popelnice na tříděný odpad najdete v každé sebemenší obci. Odpad třídíme do kontejnerů podle barev (papír – modrá, plasty – žlutá, sklo čisté – bílá, sklo barevné – zelená, bioodpad – hnědá, nápojové kartony – oranžovo-černá, komunální odpad – černá,…). Třídit může každý.
Většina odpadu, který vyprodukujete, skončí na skládce.
K čemu třídění je? Když odpad vytřídíme podle materiálů, je možné ho recyklovat – tj. zpracovat a vyrobit z něj jiné výrobky. Ne všechen odpad je však tříditelní. Je také pravda, že nic nejde recyklovat do nekonečna. Vlákna se každým novým zpracováním zkracují a po několika použitích už materiál nejde znovu recyklovat. Nerecyklovatelné jsou například roličky od toaletního papíru nebo plata od vajec. Na každém recyklovatelném obalu je značka, která ukazuje, do kterého kontejneru daný odpadek patří.
Tříděním odpadu výrazně ulehčujete práci přírodě. Vždyť některé produkty se rozloží až za stovky či miliony let. Dále existují materiály, které se nerozloží nikdy.