Auto moto

Proč vlády podporují přechod na elektrické automobily


Snad každý si již vÅ¡imnul, že se vlády států Evropské Unie snaží podporovat elektrické automobily. A to dokonce do té míry, že se chystá zákaz prodeje nových aut (prozatím) se spalovacím motorem, pÅ™iÄemž se poÄítá s tím, že ta ojetá budou následovat. Posledním krokem pak bude kompletní zákaz spalovacích motorů.

 

provoz na silnici

 

JistÄ›, je pravdou, že bude trvat minimálnÄ› desítky let, než dospÄ›jeme do tohoto posledního stadia, avÅ¡ak není pochyb o tom, že pÅ™i zachování souÄasné mezinárodní politiky právÄ› tam spÄ›jeme. Nabízí se proto otázka, proÄ to vlády dÄ›lají. Z jakého důvodu jsou pro nÄ› elektrické automobily tak důležité?

 

SamozÅ™ejmÄ› můžeme vylouÄit, že jde o Äirý altruismus. Každý stát je ve své podstatÄ› jakási firma, která chce získat co nejvíc. Jak k tomu ale mohou právÄ› elektromobily pomoci? Ve skuteÄnosti hned nÄ›kolika způsoby.

 

elektrické auto zevnitř

 

Tím prvním je, že si lidé budou muset koupit nový vůz. Z tohoto prodeje se samozřejmě budou platit daně, které půjdou do státní pokladny. Celkový příjem státu se tak zvýší, což je přesně to, co každý z nich chce. Jistě, jedná se o běh na dlouhou trať, avšak není pochyb o tom, že se to vyplatí.

 

Dále je tu ochrana životního prostÅ™edí. Není pochyb o tom, že elektrické automobily jsou ÄistÄ›jší a neprodukují ani zdaleka tolik Å¡kodlivých spalin. SamozÅ™ejmÄ›, ani zde nejde o pouhý zájem o přírodu. ÄŒistší vzduch (a životní prostÅ™edí obecnÄ›) znamená zdravÄ›jší obyvatele. ZdravÄ›jší obyvatelé znamenají vÄ›tší pracovní sílu. A vÄ›tší pracovní síla se rovná více vyrobeným a prodaným výrobkům, a tedy vÄ›tšímu zisku z daní.

 

Je vÅ¡ak otázkou, zda z toho bude těžit právÄ› i ten běžný ÄlovÄ›k. JistÄ›, Äistší životní prostÅ™edí nám jen prospÄ›je. Je vÅ¡ak otázkou, co nutná výmÄ›na automobilu udÄ›lá s naší ekonomickou situací. I když budeme zdraví, bude nám to celkem na nic, když nebudeme mít dost penÄ›z na základní životní potÅ™eby. A to je jeden z problémů, které je zde potÅ™eba také vyÅ™eÅ¡it.